top of page

Reiki

Reiki is het Japanse woord voor “universele levensenergie” ook wel “chi” of “prana” genoemd.

Deze universele levensenergie stroomt door het ganse universum, dus door alles wat leeft.

Door de mensen, dieren en planten.

Vertaald betekent Reiki...

Rei = Universeel of onbegrensd; 

Ki = levensenergie of vitale kracht.

reiki logo

Oorsprong

De oorsprong van reiki begint heel lang geleden bij de oerknal of big bang. 

Op dat moment is de Reiki energie (chi/prana) vrijgekomen op aarde samen met vele andere energiëen.

Chi of prana is de levensadem of levenskracht van alles wat leeft.

chi kracht praktijk

Hoe werkt Reiki
(& Seichem)

Reiki (& seichem) is het doorgeven van

helende energie via de handen, ook wel

handoplegging genoemd.

 

Om de aard en de werking van Reiki

(en seichem), via handoplegging, duidelijk

te maken verwijs ik graag naar

onderstaande voorbeelden:

 

  • Als je kind pijn heeft, legt je als mama/papa je hand op de pijnlijke plaats.

  • Als je ergens pijn hebt dan breng je automatisch je handen naar deze plaats.

Dit is de meest eenvoudige healingsmethode die bestaat.

 

Belangrijk is bij Reiki (& Seichem) is dat hier   niet met persoonlijke energie gewerkt wordt. 

De reiki & seichem master haalt de nodige energie uit de kosmos, en laat deze vervolgens door zijn lichaam stromen.

De universele energie gaat via de handen van de reiki & seichem master over naar het lichaam van de “ontvanger”. 

 

In het lichaam van de ontvanger helpt de         energie de blokkades van geest en lichaam te

herstellen en de werking van het

immuunsysteem te versterken.

De doorgegeven energie kan een positieve

invloed hebben op disharmonieën in ieder

deel van ons lichaam.

 

Reiki & Seichem werkt in op alle niveaus:

Fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

 

Reiki & Seichem geeft een harmoniserende

invloed op alles waar energie aan de basis ligt.

Dat is zowel bij mensen, als bij dieren,

planten, objecten en situaties.

 

Iedereen heeft deugd van extra Chi.

Handpositie reiki & seichem behandeling 3de oog via aura.

De geschiedenis van Reiki.

 

 

Het Reiki verhaal zoals het door mevrouw Takata werd doorgegeven.

 

Mikao Usui staat bekend als de ontdekker van de Reiki. Maar strikt genomen is hij de herontdekker,

want werken met Reiki is in de oudheid al bekend geweest bij diverse groepen, al is het

dan wel onder andere namen.

 

Mikao Usui gaf tegen het einde van de 19e eeuw les aan

een christelijke universiteit in Kyoto gelegen in Japan. 

Op een dag kreeg hij vragen van zijn studenten naar de

aard van de genezingen van Jezus. 

Mikao Usui kon hier niet direct een gepast antwoord

formuleren en besloot om een ernstig onderzoek

te gaan doen naar die genezende kracht.

Hij reisde de hele wereld af en kwam daarbij onder

andere in Chicago, Amerika, hij studeerde Sankriet

om oude geschriften te kunnen lezen en hij ging

naar India. In oude geschriften vond hij symbolen

en formules, die iets te maken hadden met de

genezende kracht die hij zocht. Hij kon er echter niets

meedoen en keerde uiteindelijk terug naar Japan.

Hij besloot als laatste poging 21 dagen te gaan vasten

en mediteren op de heilige berg Kurayama.

Hij verzamelde 21 steentjes en elke dag gooide hij

er 1 weg om zo bij te houden hoeveel dagen hij op

de berg zat. Aanvankelijk gebeurde er niets speciaals

totdat de 21e dag aanbrak...

Toen had hij een visioen, waarin die symbolen en formules hem in het voorhoofd raakten.

Hij "had het licht gezien" en daalde af van de berg.

Hij voelde zich energiek en sterk en dat was  verbazend na 21 dagen vasten en mediteren.

Tijdens zijn afdaling stootte hij zijn teen aan een steen. En instinctief pakte hij zijn teen vast en tot

zijn verbazing stopte na enkele minuten zijn teen met bloeden en ook nam de pijn af.

Hij arriveerde bij een herberg en bestelde een uitgebreid ontbijt. Normaal gesproken is zoiets na

een vastenperiode niet verstandig want de maag kan dan het voedsel nog niet aan na zolang geen

voedsel te hebben gehad. Mikao Usui at met veel smaak zijn ontbijt op en verwerkte het ontbijt ook

zonder last te krijgen van een indigestie.

De kleindochter van de  herbergier leed aan vreselijke kiespijnen.

Mikao Usui bood aan te helpen en zijn hulp werd geaccepteerd. 

De kiespijnen verdwenen en vanaf toen kreeg Usui steeds meer in de gaten welk een kracht hij

ontvangen had.

 

Samenvatting van de grote lijnen:

Het systeem van Reiki werd rond de eeuwwisseling aan de Japanse theoloog Dr. Mikao Usui 

geopenbaard, en dit dankzij zijn levenslange beoefening, opleidingen en interesse. 

Hij ontdekte de sleutels om deze Reiki energie van mens tot mens door te geven en te gebruiken.

In een ononderbroken traditie worden deze doorgegeven van Meester op leerling.

Chujiro Hayashi werd door Mikao Usui opgeleid, en hij initieerde op zijn beurt, de Amerikaans-Japanse, 

Mevrouw Hawayo Takata in de Reiki leer. 

Zij introduceerde het Reiki systeem in de jaren 70 in de Verenigde Staten.

Dan werd er gesproken van Reiki-masters.

Takata heeft 22 mensen tot Reiki-master opgeleid.

 

Reiki en de verschillende systemen.

Die 22 Reiki-masters, die opgeleid waren door mevrouw Takata leken achteraf gezien niet allemaal

hetzelfde geleerd te hebben van haar. En van daaruit zijn de verschillende Westerse Reiki systemen

ontstaan. Deze verschillende Reiki systemen zorgen soms voor verwarring voor wie aan

Reiki wil beginnen.

Wat ik kan zeggen is…

Reiki is Reiki ongeacht welk systeem of stroming je kiest.

Mikao Usui.

De 5 Reiki leefprincipes

Mikao Usiu brengt ons via de Reiki leefprincipes een gezonde levensfilosofie.

Mikao Usui zag Reiki als een spirituele weg.

Hij gaf ons de kennis van de energie en deze 5 leefregels mee.

 

De 5 leefregels dragen bij tot een gezond en gelukkig leven

 

Kyo dake wa (kjoh dakeh wah)

vandaag 

Kalu-na (Ikalu nah)

ben ik niet boos 

Shinpai suna (shin-pei su-nah)

maak me geen zorgen 

Kansha shite (kansa she-the)

ben ik dankbaar 

Gyo wo hage me (gyo wo hage me)

ben ik toegewijd 

Hito ni shinsetu ni (hito nie shin-set-tzu nie)

ben ik vriendelijk tegen iedereen. 

 

 

Elke dag heb je opnieuw de kans om deze leefprincipes te respecteren en ze toe te passen in je leven.

Ga je eens "de mist in" en word je bijv. boos, weet dan dat dit menselijk is en dat je elke moment de keuze hebt om die boosheid los te laten en niet meer boos te zijn.

 

Veranderingen komen niet tot stand door de Reiki-principes echt op te dreunen, wel door ze bij alle beslissingen in je leven te betrekken en vooral door ze toe te passen in je dagelijks leven.  

Als je ze op zegt, waarvoor je ook de Japanse woorden kunt leren,  is het belangrijk om de betekenis in je hart te voelen. Probeer dit maar eens, regel per regel, dag na dag,  je zult zien en voelen, er gaat een wereld voor je open! 

bottom of page