top of page


Algemene voorwaarden Chi kracht praktijk.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Chi Kracht Praktijk en op de diensten die wij aanbieden. Door gebruik te maken van onze website en het afnemen van onze diensten, stemt u in met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze website of onze diensten.

1: Gebruik van de website:     

a. De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het gebruik van deze informatie is op eigen risico.

b. U stemt ermee in dat u de website alleen gebruikt voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

c. Het is niet toegestaan om de inhoud van onze website te kopiëren, te verspreiden, te wijzigen of enig ander ongeoorloofd gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten.

2: Holistische diensten: 

a. Onze holistische diensten worden aangeboden als complementaire benadering van welzijn en zijn niet bedoeld als vervanging van reguliere medische behandelingen.

b. We streven ernaar om de hoogste kwaliteit van dienstverlening te bieden, maar we kunnen geen garantie geven op specifieke resultaten.

c. Onze diensten zijn gebaseerd op een holistische benadering en kunnen onder andere energetische healing, massage, emotionele balans, lichaamswerk en coaching omvatten.

3: Gebruikersaccounts: 

a. Indien u een gebruikersaccount aanmaakt op onze website, bent u verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw account gegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

b. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeautoriseerd gebruik van uw account of enige andere schending van de beveiliging.

4: Links naar externe websites:                                                                                  

a. Onze website kan links bevatten naar externe websites of bronnen die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe websites.

b. Het volgen van links naar externe websites gebeurt op eigen risico.

5:Beperking van aansprakelijkheid:                                                                                       

a. Wij streven ernaar om de juistheid en volledigheid van de informatie op onze website en in onze dienstverlening te waarborgen, maar kunnen niet garanderen dat de informatie altijd foutloos, actueel en volledig is.

b. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of exemplarische schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, onze diensten of de inhoud ervan.

6: Wijzigingen:                                                                                                                           

a. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden, evenals in de diensten die wij aanbieden. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

b. Wij streven ernaar om u tijdig op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen via onze website of via andere communicatiekanalen die wij passend achten.

7: Betalingen en annuleringen:                                                                                              

a. Betalingen voor onze diensten dienen te worden voldaan volgens de betalingsvoorwaarden die op onze website zijn vermeld of zoals overeengekomen.

b. Annulering van afspraken dient uiterlijk 48 uur voor de geplande afspraak te worden gemeld om in aanmerking te komen voor restitutie. Binnen 48 uur maar meer dan 24 uur voor de afspraak wordt 50% van de sessie prijs in rekening gebracht. Binnen 24 uur voor de afspraak wordt het volledige bedrag van de sessie in rekening gebracht, tenzij annulering plaatsvindt wegens medische redenen en vergezeld gaat van een attest van een arts.

c. Het verzetten van afspraken is mogelijk tot uiterlijk 72 uur voor de geplande afspraak, afhankelijk van de beschikbaarheid.

8: Privacy en gegevensbescherming:                                                                                       

a. Wij respecteren uw privacy en zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid en de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. 

b. Door gebruik te maken van onze website en het verstrekken van persoonlijke gegevens stemt u in met het verzamelen, opslaan en verwerken van uw gegevens zoals uiteengezet in ons privacybeleid.

9: Toepasselijk recht:                                                                                                                 

a. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

b. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via 0479/45.89.70 of chi.kracht.praktijk@icloud.com.

bottom of page