Wat is Reiki?

Rei = Universeel of onbegrensd;

Ki = levensenergie of vitale kracht.

 

Reiki is het Japanse woord voor “universele levensenergie” ook wel “chi” of “prana” genoemd.

Deze universele levensenergie stroomt door het ganse universum dus door alles wat leeft.

Door de mensen, dieren en planten.

 

Reiki is een oude geneeswijze die rond 1900 herontdekt werd door Mikao Usui,

co33vxbafyy7lgxxitrc.jpg

Mikao Usui