top of page

Healing cirkels

Bij Chi kracht praktijk worden verschillende soorten healing cirkels gehouden.

Deze zijn toegankelijk voor iedereen die daar voor openstaat; zowel vrouwen als mannen zijn welkom.

 

Cirkels zijn gemeenschappelijke bijeenkomsten van mensen die samenkomen in een cirkelvormige opstelling. 

Een cirkel kan bijvoorbeeld worden gevormd voor meditatie, voor het delen van persoonlijke verhalen, voor het uiten van creativiteit, voor het delen van kennis en ervaringen of voor het oplossen van conflicten. Het kan een gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten, te leren van anderen, te inspireren en te worden geïnspireerd.

Een van de belangrijkste kenmerken van een cirkel is dat alle deelnemers op gelijke voet staan en dat er geen hiërarchie of autoriteit aanwezig is. Iedereen heeft het recht om te spreken en om te worden gehoord, en er wordt gestreefd naar gelijkwaardigheid en respect voor elkaar.

Cirkels kunnen een krachtige manier zijn om verbinding te maken met anderen, om te leren en te groeien, om ons bewustzijn te vergroten en om ons te inspireren om positieve veranderingen in de wereld teweeg te brengen.

Wil jij graag de helende kracht van een "cirkel" van chi kracht praktijk ervaren?

Klik op kalender en kijk daar wanneer de volgende cirkels gepland zijn. 

Staat er geen healing cirkel gepland en je wilt er graag eentje ervaren?

Neem dat gerust contact met mij op en om samen een datum te prikken.

Engelen meditatie ceremonie cirkel

Engel beeld met handen in namaste houding.

Ga mee op een helende reis met de Engelen. Een engelen mediatie voor jezelf en voor de aarde, deze wordt gevolgd door de Engelen-ceremonie (initiatie). Ontvang healing en blessings van de engelen.

Een Engelen ceremonie met initiatie helpt je om dichter bij jezelf, bij jouw oorsprong te komen. Deze cirkel verbindt je met het gebied van de Engelen en Gidsen. 

Het helpt je om beter in contact te komen met je intuïtie en jouw persoonlijke engel.  

Chakra meditatie healing cirkel

Een chakra meditatie en healing cirkel is een groep meditatie waarin de focus ligt op het in balans brengen van de zeven chakra's. Het is een krachtige manier zijn om bewustzijn te creëren over de chakra's en hun impact op ons leven.

Deze cirkel is een combinatie van meditatie en heling van je chakra’s.

 

Chakra's zijn energiecentra in het lichaam die verantwoordelijk zijn voor verschillende fysieke en emotionele aspecten van ons leven. Elk van de zeven hoofdchakra's correspondeert met een specifiek deel van het lichaam en heeft een specifieke kleur en vibratie.

chakra meditatie healing cirkel chi kracht praktijk

Violette vlam healing cirkel

violet vuur

Bij een violette vuur healing cirkel ligt de focus op het werken met de spirituele energie van het Violette Vuur.

Door middel van meditatie en visualisatie die gericht zijn op het verbinden met en het kanaliseren van de kracht van het Violette Vuur.

Het Violette Vuur is een krachtige spirituele energie die kan helpen bij het transformeren, transmuteren en zuiveren van negatieve energieën en patronen, zowel binnen onszelf als in onze omgeving.

Het kan ook helpen bij het bevorderen van spirituele groei en bewustzijn.

Licht cirkel

Een Licht Cirkel is een gezamenlijke inspanning van de groep om licht en positieve energie in de wereld te brengen. Het doel is om een veilige ruimte te creëren waarin deelnemers hun eigen innerlijk licht kunnen versterken en dit kunnen delen met anderen.

De energie van een Licht Cirkel is een krachtig middel om niet alleen jij als persoon, maar ook de gemeenschap en de wereld als geheel te helpen helen en transformeren. Door de kracht van het licht te bundelen, kunnen deelnemers positieve verandering teweegbrengen en bijdragen aan de creatie van een meer liefdevolle, vredige en harmonieuze wereld.

Meditatie in avond zon
bottom of page